Žemės darbų įrengimo technologinė kortelė

Žemės darbų įrengimo technologinė kortelė

Technologinė kortelė skirta žemės darbams atlikti. Nurodomi ir parenkami mechanizmai, darbo eiga. Pateikiamas kalendorinis darbų vykdymo grafikas, techniniai – ekonominiai rodikliai, kokybės kontrolė, darbų saugos sprendiniai atliekant žemės darbus.