Technologinis projektas

 

Kruopščiai ir profesionaliai rengiame statybos darbų technologinį projektą – techninį dokumentą, kuris yra būtinas vykdant ypatingų statinių grupei priskiriamų objektų statybą, rekonstrukciją ar kapitalinį remontą. Galime parengti ir pavienes technologinio projektos dalis bei suteikti konsultacijas minėto projekto rengimo klausimais.