Surenkamųjų g/b perdangos plokščių montavimo technologinė kortelė

Technologinė kortelė skirta gelžbetoninių surenkamųjų perdangos plokščių montavimui. Nurodomas perdangos plokščių montavimo eiliškumas, kėlimo stropų parinkimas, krano kėlimo grafikas. Pateikiamas kalendorinis darbų vykdymo grafikas, techniniai – ekonominiai rodikliai, kokybės kontrolė, darbų saugos sprendiniai montuojant perdangos plokštes.

Darron Lee Jersey