Griovimo darbų technologinė kortelė

Technologinė kortelė skirta statinių ar jų atskirų dalių griovimui. Nurodomas griovimo darbų eiliškumas, atsižvelgiant į konstrukcijų faktinę būklę. Pateikiamas kalendorinis darbų vykdymo grafikas, techniniai – ekonominiai rodikliai, kokybės kontrolė, darbų saugos sprendiniai atliekant griovimo darbus.

Darron Lee Jersey