Prilydomos stogo dangos įrengimo technologinė kortelė

Prilydomos stogo dangos įrengimo technologinė kortelė

Technologinė kortelė skirta prilydomos stogo dangosįrengimui. Nurodoma įlajų, vėdinimo kaminėlių įrengimo technologija. Pateikiamas kalendorinis darbų vykdymo grafikas, techniniai – ekonominiai rodikliai, kokybės kontrolė, darbų saugos sprendiniai atliekant stogo dangos įrengimo darbus.